happy on July 23, 2023, 10:23:44 PM
สแกนเนีย ส่งมอบรถบรรทุกรุ่นใหม่ โมเดล 2023
ต่อยอดธุรกิจขนส่งบ.เดอะโซลูชัน โลจิสติกส์
              นางอุมาพร นิวัติวิทิต ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ที่ 4 จากซ้าย) นายทรงพล ตั้งตรีรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายขายรถบรรทุก (ที่ 2 จากซ้าย) และนายอำนาจ ทองทัย ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขับรถ (ที่ 1 จากขวา) บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัดให้การต้อนรับและดำเนินการส่งมอบรถบรรทุกรุ่นใหม่ P360 /2023 จำนวน 10 คัน ให้กับคุณกัญรินทร์ เจริญผลคงภัทร์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากขวา)และนายสุรพงษ์ อวิรุทธ์สุวรรณ (ที่ 5 จากขวา)  กรรมการบริษัท เดอะโซลูชัน โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการธุรกิจขนส่งรายใหญ่ด้านสาธารณูปโภคและขนส่งวัสดุภัณฑ์การก่อสร้างระหว่างประเทศลาว  เมียนมาร์และกัมพูชา เพื่อต่อยอดการขนส่งให้กับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้  ณ สำนักงานใหญ่ สแกนเนีย สยาม กม.19 บางนา-ตราด