happy on June 05, 2023, 04:00:50 PM
"บิ๊กลือจัดทัพใหม่ซอฟท์เทนนิส" นายบรรลือชัย ผิวสานต์ นายกสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิส แห่งประเทศไทยและนางอุดมลักษณ์ ศิริกุลเลิศรัฐ ประธานเทคนิคฯ จัดทัพใหม่ซอฟท์เทนนิสลุยศึกใหญ่ซอฟท์เทนนิสนานาชาติ ที่เกาหลีใต้


              เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ที่ สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย นายบรรลือชัย ผิวสานต์ นายกสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นางอุดมลักษณ์ ศิริกุลเลิศรัฐ ประธานเทคนิค ได้เรียกนักกีฬาซอฟท์เทนนิสชาย-หญิงทีมชาติไทยรวม 8 คน ที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันรายการนานาชาติ "2023 Nonghyup Bank Incheon Korea Cup International Soft Tennis" ระหว่างวันที่ 14 - 21 มิถุนายน 2566 ที่ Yeolwoomul Tennis Center & Gajwa Soft Tennis Court ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี


              โดยการเรียกตัวนักกีฬาซอฟท์เทนนิสทีมชาติไทยชุดนี้ นายบรรลือชัย ผิวสานต์ นายกสมาคมฯและนางอุดมลักษ์ ศิริกุลเลิศรัฐ ประธานเทคนิค มีแนวทางและความคิดเห็นตรงกัน ในการสร้างนักกีฬาซอฟท์เทนนิสที่มีฝีมือ และระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นหลังทำผลงานไม่ได้ตามเป้า 2 เหรียญทองที่ตั้งไว้ในการแข่งขันซีเกมส์ ที่ประเทศกัมพูชา โดยนักกีฬาชุดนี้ประกอบไปด้วย

1.นายกวิน ญาณฤทธิ์
2.นายภัคพล เธียรชัยพงษ์
3.นายลิปปกร ทองงิ้ว
4.นายดุลยวัต วังล้อม
5.นางสาวธนัญชนก ถนะรอด
6.เด็กหญิงอลิชา มายา ซีกเลอร์
7.นางสาวธัญพิชชา สมสนิท
8.นางสาวแพรวา จงจิตร              ซึ่งการรายงานตัวของนักกีฬาทั้ง 8 คนในครั้งนี้ ทางสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิส เน้นมุ่งหวังในผลงานแข่งขันที่ประเทศเกาหลีใต้ และสร้างแนวทางใหม่ในการบริหารสมาคมฯให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้วยการทำสัญญาบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาคมฯและนักกีฬา เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากนั้นนายบรรลือชัย ผิวสานต์ นายกสมาคมฯ ได้กล้าวให้โอวาทให้นักกีฬาทุกคนตั้งใจอดทน มุ่งมั่น เสียสละ เพื่อให้บังเกิดผลการแข่งขันที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติยศแก่ตนเองและสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทยต่อไป


              ทั้งนี้นักกีฬาซอฟท์เทนนิสทั้ง 8 คน จะทำการฝึกซ้อมต่อเนื่องทันทีที่สนามซอฟท์เทนนิส ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี ก่อนเดินทางไปแข่งขันที่เกาหลีใต้ในวันที่ 14 มิถุนายน 66 ต่อไป