happy on May 13, 2023, 04:50:17 PM
"เกียรติภูมิ สิริพันธุ์" ขอใช้ประสบการณ์ทางธุรกิจ
ดันคนไทยได้ถือหุ้นบริษัทพลังงาน เพื่อเป็นเจ้าของเอง และลดภาระประชาชน

               วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 "นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์" หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท เปิดเผยกับ “ข่าวข้นคนข่าว” ถึงนโยบายพรรคเกี่ยวกับด้านพลังงานทางเลือก พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งส่วนตัวมีประสบการณ์เพราะอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า 20 ปี ทั้งในพื้นที่ภาคอีสานและภาคใต้ ก่อนขายต่อให้กับบริษัทเอกชนรายอื่น

               นายเกียรติภูมิ กล่าวว่า โดยพลังงานทางเลือกนั้นไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์หรือพลังงานลม ไทยสามาร์ทได้ชูเรื่องนี้เป็นพรรคแรกๆ ซึ่งจะเอาเชื้อเพลิงที่ไม่มีมูลค่าแถมเป็นภาระ กลับมาทำให้มีมูลค่า เช่น ขยะ เอามาทำเป็นเชื้อเพลิง แทนการใช้น้ำมันดีเซล ทำให้มีต้นทุนอยู่ที่ 20-25 บาท แต่ถ้าใช้พลังงานลมหรือแสงอาทิตย์ จะทำให้เหลือศูนย์บาท ถือเป็นการประหยัดและไม่มลพิษกับการท่องเที่ยว

               ขณะเดียวกัน ไม่ต้องนำเข้าเชื้อเพลิงที่ต้องจ่ายแพงแล้วก็มีมลพิษมาผลิต ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบเพราะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้ได้แดดแรงกว่าประเทศที่เจริญแล้ว อย่าง ญี่ปุ่น ซึ่งการใช้พลังงานเหล่านี้จะเสียแค่ค่าลงทุนครั้งแรกครั้งเดียว แต่สามารถใช้ได้ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตร อุตสาหกรรม หรือแม้แต่ครัวเรือน เพื่อช่วยประชาชนในการประหยัดใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟ ค่าน้ำมัน