happy on April 02, 2023, 12:32:04 PM
มาดาหยก "พรรครวมแผ่นดิน" ส่งครบทั้งเชียงใหม่ 10 เขต
          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ที่โรงแรมยูนิมมาน เดอะวันนิมมานเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พล.อ.ชัชชัย ภัทรนาวิก หัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน (รผด.)  พร้อม น.ส.กชพร เวโรจน์ หรือ มาดามหยกประธานที่ปรึกษาพรรค และหัวหน้าสาขาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ พรรครวมแผ่นดิน รวบรวมผู้มีความรู้ความสามารถ จากทุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัย สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีร่วมกันอย่างเท่าเทียม พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง ล่าสุดได้ประชุมสมาชิกพรรคฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ของสาขาพรรค ลำดับที่ 010 จ.เชียงใหม่  ภาคเหนือ หรือไพรมารี่โหวต มีคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการบริหารสาขาพรรค สมาชิกพรรค ศิลปิน ดารา นักแสดง เข้าร่วมบริเวณงานกว่า 300 คน
          ทั้งนี้สมาชิกพรรค จ.เชียงใหม่ มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  ส่งผู้สมัคร ส.ส.แบ่งเขตทั้ง 10 เขต ประกอบด้วย

เขต 1 นายนฤเบศร ประมวล
พิสุทธิ์  (ฟีฟ่า) ที่ลงสมัครแทนนายพรชัย จิตรนวเสถียร อดีตรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ

เขต 2 นายชานนท์  ประมวล
พิสุทธิ์  อดีตประธานสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ

เขต 3 นายสุภคิน วงศ์ษา อดีตนายกเทศมนตรีตำบลต้นเปา

เขต 4 นายเอกพล พงษ์นิล  นักธุรกิจ

เขต 5 นายขวัญชัย สกุลทอง
  อดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่

เขต 6 นางวันเพ็ญ ปัญญาทิพย์ ประธานคณะกรรมการพีฒนาสตรี ต.เวียงพร้าว

เขต 7 นางเทวิกา  ชัยชนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี จ.เชียงใหม่

เขต 8 นายสุริยันต์  ปันทะนะ ส.อบจ. อ.สันป่าตอง เขต 1

เขต 9 นายภูวสิษฐ์ แก้วมา ส.อบจ. อ.แม่วาง 

เขต 10  นายภาณุวิชญ์ สายหมอก นักธุรกิจ ตามลำดับ

          น.ส.กชพร กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเพื่อคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.แบ่งเขต และ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ตามขั้นตอนกฎหมาย  ก่อนส่งผู้สมัครไปสมัครรับเลือกตั้งวันที่ 3-7 เมษายนนี้ ซึ่งพรรคมีความพร้อมและตั้งใจ นำเสนอผู้สมัครดังกล่าว เพื่ออาสารับใช้ และเข้าไปทำหน้าที่ในสภาแทนประชาชน เชื่อว่าประชาชนให้โอกาส โดยเฉพาะผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่ 1-3 จาก 48 คน มีโอกาสได้รับเลือกตั้งสูงที่สุด

          นายพรชัย ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือได้กล่าวว่า ทางพรรคพร้อมเลือกตั้ง เพื่อนำเสนอนโยบายพัฒนาเชียงใหม่ และภาคเหนือ เนื่องจากขาดการพัฒนามานานแล้ว โดยกำหนดเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน พร้อมส่งเสริมการค้า ลงทุนท่องเที่ยว เพื่อสร้างงานและรายได้ ภายใต้การพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่เน้นวัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ์ล้านนา ประเพณีไทยด้วย

          น.ส.กชพร ได้กล่าวทิ้งท้ายฝาก ขอบพระคุณประชาชนที่ให้การตอบรับและเปิดโอกาสให้กับพรรคใหม่ พร้อมฝาก "พรรครวมแผ่นดิน" ไว้ในใจพี่น้องประชาชน และเชิญชวนผู้คนให้ตื่นตัว กับการเลือกตั้ง ให้มีส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไปด้วยกัน ย้ำว่า "พรรครวมแผ่นดิน"มุ่งมั่นสนับสนุนประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ที่ทันยุคทันสมัย มุ่งเน้นความสามัคคีปรองดอง เป็นศูนย์รวมผู้มีความรู้ความสามารถ ทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ มาจากหลากหลายกลุ่มหลายพรรค สนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม พร้อมดูแลศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีไทย ปัญหาต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร การศึกษา การสาธารณสุข สุขภาพ มุ่งผลักดันแก้ปัญหาฝุ่นมลพิษ PM2.5 ที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน สนับสนุนความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล พร้อมผสมผสานเทคโนโลยีแนวคิดที่ทันสมัยพัฒนาไปข้างหน้าอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนพรรครวมแผ่นดินมุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง เพิ่มรายได้เข้าประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างยั่งยืน


« Last Edit: April 02, 2023, 12:46:26 PM by happy »