happy on March 27, 2023, 02:05:28 PM
พล.อ. ชัชชัย นำ"พรรครวมแผ่นดิน" บุกฐานภาคใต้!
ตั้งตัวแทนพรรคเขต 2 จังหวัดยะลา พร้อมลุยเลือกตั้ง 2566

          วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ร้านซอฮาบัตร ซอยวิสุทธิ ถ.ขวัญเมือง ต.สะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดำเนินการประชุมเลือกตัวแทนพรรครวมแผ่นดิน ประจำจังหวัดยะลา มีสมาชิกพรรครวมแผ่นดินและผู้สังเกตการณ์รวมจำนวนกว่า 100 ท่าน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม โดยมี พลเอกชัชชัย ภัทรนาวิก หัวหน้าพรรครวมแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม พร้อมนายจตุภูมิ วงศาริยะ (โก้ จตุภูมิ) หนึ่งในทีม Change Together มาเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วย

          และผลจากที่ประชุมได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรครวมแผ่นดิน ในจังหวัดยะลา ได้แก่ 1. นายอับดุลรอมัน บุวา 2. นายฮานีซา อาแว 3. นายมะดา มารีนิง และสำหรับที่ทำการตัวแทนพรรครวมแผ่นดิน เสนอบ้านเลขที่ 57 ถนนโกตา-ท่าเรือ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นสถานที่ตั้งที่ทำการตัวแทนพรรครวมแผ่นดิน ประจำจังหวัดยะลา

          จากนั้น นายอับดุลรอมัน บุวา ในฐานะสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน จังหวัดยะลา เขต 2 กล่าวกับสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน ที่มาร่วมประชุมว่า ตนในฐานะเป็นสมาชิกพรรครวมแผ่นดิน พร้อมที่จะช่วยผลักดันนโยบายของพรรคให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อนำจังหวัดจังหวัดยะลาไปสู่ความเจริญ ทั้งร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ และรับฟังความคิดเห็นสมาชิกจังหวัดยะลา ตลอดจนประชาชนภาคใต้ ซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จนเสร็จสิ้นการประชุม

พรรครวมแผ่นดิน
ที่อยู่ 57 ถนนโดยตา-ท่าเรือ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา


#พรรครวมแผ่นดิน #ตัวแทนพรรค #รวมแผ่นดินยะลา #ยะลา