happy on November 21, 2022, 12:36:42 PM
โครงการ “เติมชีวิตด้วยการให้” มอบของขวัญเพื่อความหวัง กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ

          วิกฤตต่าง ๆ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด ภัยพิบัติน้อยใหญ่ รวมถึงสถานการณ์จากภายนอกประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ แม้ในปีนี้วิกฤตดังกล่าวจะค่อย ๆ คลี่คลายลงตามลำดับ แต่ยังคงทิ้งร่องรอยของผลกระทบที่เกิดขึ้นเอาไว้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำ โครงการ “เติมชีวิตด้วยการให้” เพื่อมอบของขวัญแสนพิเศษ คืนชีวิต และฟื้นฟูความหวัง ให้กับสังคมไทย   

          ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  มูลนิธิ  ศุภนิมิตฯ ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 (Human Rights Awards 2022) ประเภทภาคประชาสังคม ได้จัดทำ โครงการ “เติมชีวิตด้วยการให้” เพื่อเป็นการส่งมอบของขวัญ ที่ตรงกับความต้องการของผู้รับมากที่สุด โดยมูลนิธิฯ ได้ทำการสำรวจความต้องการ และความจำเป็นของ เด็ก ครอบครัว และชุมชน จากกลุ่มเป้าหมายใน 22 โครงการ 41 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่มูลนิธิฯ ดำเนินงานอยู่ เพื่อจัดทำแคมเปญนี้ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงได้

          “คริสต์มาสปีนี้ หนูอยากได้ตุ๊กตาสีชมพูกับอุปกรณ์การเรียนเป็นของขวัญค่ะ ตุ๊กตาหนูจะเก็บเอาไว้เล่นกับน้องของหนู ส่วนอุปกรณ์การเรียน หนูจะเอาไว้ใช้ตอนไปเรียนหนังสือ” น้องปีใหม่, อายุ 6 ปี เด็กในความอุปการะของมูลนิธิฯ

          “แม้เทศกาลแห่งความสุข การเฉลิมฉลอง และการให้ กำลังใกล้เข้ามา แต่มีคนอีกเป็นจำนวนมากที่กำลังดิ้นรน และใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก ของขวัญที่ดีที่สุด คือสิ่งจำเป็นที่ผู้รับต้องการ และสามารถนำไปใช้เพื่อฟื้นฟูความหวัง และคืนชีวิตให้กลับมาเป็นปกติได้ในเร็ววัน  โครงการ “เติมชีวิตด้วยการให้” นี้  จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งมอบความสุข คืนชีวิต ฟื้นฟูความหวัง สร้างกำลังใจ ผ่านของขวัญที่มูลนิธิฯ ได้รวบรวมทั้งหมด 3 ชุด  ผมอยากเชิญชวนให้ทุกท่านที่มีภาระใจ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะมอบของขวัญเหล่านี้ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ คืนชีวิต ฟื้นฟูความหวัง และยังช่วยพัฒนาชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนเปราะบางยากไร้  จนถึงการลดปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน” ดร.สราวุธ กล่าว   

          โดยของขวัญแสนพิเศษทั้ง 3 ชุด ประกอบไปด้วย

               1. ของขวัญแสนพิเศษเพื่อน้อง ๆ หนู ๆ เล่นและเรียนรู้ สู่พัฒนาการสมวัย

               2. ของขวัญแสนพิเศษเพื่อเยาวชนคนขยัน สานฝันสู่อนาคตที่สดใส   

          3. ของขวัญแสนพิเศษเพื่อครอบครัวและชุมชน พลิกความขัดสน สู่ความอยู่ดีมีสุข

          ท่านสามารถร่วมมอบของขวัญเหล่านี้ให้กับเด็ก ครอบครัว และชุมชนเปราะบางยากไร้ได้ เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ สามารถคืนชีวิต และฟื้นฟูความหวังได้ ด้วยการคลิก เติมชีวิตด้วยการให้ - มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (worldvision.or.th)

          ทั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังมีความมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจเพื่อความหวัง ความสุข และความยุติธรรมของเด็กทุกคน เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กเปราะบางยากไร้สู่ความอยู่ดีมีสุข ทั้งด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยในชีวิต ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ พัฒนาครอบครัวและชุมชนของเด็กเปราะบางให้มีความมั่นคงด้านอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน อาสาสมัคร และระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่เด็ก รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มแรงงานต่างชาติให้สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ และสิทธิด้านต่างๆ ทั้งหมดคือการแก้ไขรากของปัญหา เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้เด็ก ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มเปราะบางได้รับโอกาสและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-2022-9200 ถึง 2 หรือ อีเมล Info@worldvision.or.th  LINE: @worldvision-thai และสามารถดูรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ http://www.worldvision.or.th

          สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ คุณวิภาวี ริ้วสุวรรณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 08-1494-5498