happy on November 13, 2022, 10:10:29 PM
เหรียญรุ่น พบโชคมหารวย หลวงพ่อพบโชค วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย
              อาจารย์ไพโรจน์ รื่นวิชา “มหายันต์รวย” เป็นประธานจัดสร้าง เหรียญรุ่น พบโชคมหารวย หลวงพ่อพบโชค วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมด้วย สามารถ พยัคฆ์อรุณ , สมรักษ์ คำสิงห์ , บอยท่ามหาราช พิธีพุทธาภิเษก ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565  อาจารย์มังกรพันเศียร พราหมณ์ประกอบพิธี นอกจากนี้ ยิ่งยง ยอดบัวงามและ สมจิตร จงจอหอ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย  รายได้จากการสร้างครั้งนี้ ร่วมสร้างโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง 1 ล้านบาท และมอบให้ มูลนิธินายขนมต้ม 1 แสนบาท


<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Po0IR74KCts" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Po0IR74KCts</a>