happy on November 09, 2022, 09:28:16 PM
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ชีวิตวิถีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดภายใต้ชื่องาน OTOP NONTHABURI NEW BEGINNINGS ก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกัน 9-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
               วันพุธ ที่ 9  พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน อ.ปากเกร็ด​ จ.นนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน เปิดงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ชีวิตวิถีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด ภายใต้ชื่องาน OTOP NONTHABURI NEW BEGINNINGS ก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกัน โดยมี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมในพิธีเปิดงาน


               นายสุธี ทองแย้ม กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ ภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการขยายผลและสนับสนุนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่ได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม/โครงการ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนนทบุรีและช่วยสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดนนทบุรี รวมถึงให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่ดี ที่มีคุณค่า และเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย


นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

               โอกาสนี้ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่าน และสื่อมวลชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ และมาร่วมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดนนทบุรีกว่า 40 บูธ จากทั้ง 6 อำเภอ และมีความเชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนฐานราก เพื่อช่วยให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทย ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
               โดยภายในงานพบกับ…สินค้าดี สินค้าเด่น ผลิตภัณฑ์วิถีชุมชน สินค้า OTOP GI SMEs อาทิ เครื่องปั้นดินเผาสุดวิจิตร ขนมไทย นานาชนิดสุดอร่อย เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับ ของที่ระลึก และอื่นๆ อีกมากมาย ช้อปชิลล์ๆ ได้ลุ้นเครื่องใช้ไฟฟ้า ซื้อสินค้านาทีทอง นาทีถูก ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงานเพื่อรับของแจกติดมือกลับบ้านฟรี พร้อมรับชมดนตรี และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ตลอดการจัดงาน
9 พฤศจิกายน พบกับ…ตรี ชัยณรงค์
11 พฤศจิกายน พบกับ….ดอกแค ท็อปไลน์
12 พฤศจิกายน พบกับ…แพรว จีรวรรณ
14 พฤศจิกายน พบกับ…เบนซ์ AF
15 พฤศจิกายน พบกับ…เต๋า ภูศิลป์

               พลาดแล้วจะเสียใจไม่ไปไม่ได้กับงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ชีวิตวิถีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด ภายใต้ชื่องาน OTOP NONTHABURI NEW BEGINNINGS ก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกัน 9-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานดีๆ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี