happy on October 10, 2022, 11:50:59 AM
ททท. ปลุกกระแส ท่องเที่ยวชุมชน 5 ภูมิภาค เริ่มที่ พิพิธบางลำพู ชุมชนท่องเที่ยวสุด amazing หวังสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติ
ในวันนี้ (7 ตุลาคม 2565) นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานในพิธีแถลงข่าวฯ พร้อมด้วย นายศานนท์  หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ พลตำรวจตรีหม่อมหลวง สันธิกร วรวรรณ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 นายบุญเสริม  ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท.​ นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี  ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ นางสาวปานทิพย์ ลิกขะไชย ประธานชมรมเกสรลำพู และผู้สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนในย่านบางลำพู นายเปรมณัช สุวรรณานนท์ ผู้แทนนักท่องเที่ยว​ ร่วมเปิดตัวโครงการ “ชุมชนธรรมดา…น่าเที่ยว” ณ พิพิธบางลำพู กรุงเทพมหานคร เพื่อเดินหน้ากระตุ้นการเดินทาง พร้อมรับเทรนด์ท่องเที่ยวหลังโควิด-19 ที่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยววิถีไทย และการท่องเที่ยวเชิงชุมชน พร้อมเปิดตัว 15 ชุมชนท่องเที่ยวจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสู่ระดับสากล
โครงการ “ชุมชนธรรมดา…น่าเที่ยว” ดำเนินการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เพื่อส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่า และ Amazing ไม่เหมือนใคร อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพ​ทั่วประเทศไทย โดยคัดเลือก ชุมชนท่องเที่ยวจาก 5 ภูมิภาค จำนวน 15 ชุมชน ได้แก่

📌ภาคเหนือ ประกอบด้วย ชุมชนท่าชัย จ.สุโขทัย, ชุมชนบ้านบึงกระจังงาม จ.นครสวรรค์ และชุมชนออนใต้ จ.เชียงใหม่

📌ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านเดื่อ จ.หนองคาย, ชุมชนบ้านโคกเมือง
จ.บุรีรัมย์ และชุมชนสุขสมบูรณ์ จ.นครราชสีมา

📌ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชุมชนบางกอบัว จ.สมุทรปราการ, ชุมชนธรรมชาติล่าง จ.ตราด และชุมชนบ้านทะเลน้อย จ.ระยอง

📌ภาคกลาง ประกอบด้วย ชุมชนบางลำพู กรุงเทพฯ, ชุมชนคลองตาจ่า จ.สมุทรสงคราม และชุมชนบ้านพุแค ตลาดหัวปลี จ.สระบุรี

📌ภาคใต้ ประกอบด้วย ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จ.ยะลา, ชุมชนบ้านแหลม จ.นครศรีธรรมชาติ และชุมชนบ้านหัวเขา อ.สิงห์นคร จ.สงขลา

นอกจากนี้ยังได้จัดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ระหว่างชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง นำเสนอผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อหมุดหมายในการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า แตกต่างและน่าประทับใจ

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่​ www.tourismthailand.org/amazingvillage

#ชุมชนธรรมดาน่าเที่ยว #AmazingThailand #พิพิธบางลำพู« Last Edit: October 10, 2022, 12:41:48 PM by happy »