happy on October 02, 2022, 09:46:40 PM
เกาะสมุย เป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ "THAILAND INVITATIONAL 2022" ครั้งที่ 4


เกาะสมุยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ "THAILAND INVITATIONAL 2022" ครั้งที่ 4 รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป มีนักฟุตบอลอาวุโสเข้าร่วมแข่งขัน 8 ประเทศ โดยมี อังกฤษ, อิหร่าน, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, รวมอาเซียน AEC, สมุยซิตี้, สยาม และ ไทยแลนด์ การแข่งขันในครั้งนี้ระหว่างวันที่ 6-10 พ.ย. 65 ที่เกาะสมุย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา


              เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่สนามฟุตบอลพรรษกาล สปอร์ตเซ็นเตอร์ ซอยลาดพร้าว 101 ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ "THAILAND INVITATIONAL 2022" ครั้งที่ 4 โดยมี นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี เป็นประธานจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายเทพพิทักษ์ จันทร์สุเทพ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย และ นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย, ชยพล อินทรสุภาพ นายอำเภอเกาะสมุย สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 พ.ย. 65 ที่เกาะสมุย การแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ สร้างความสามัคคี ส่งเสริมให้เคารพในกฎกติกาการแข่งขัน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับเกาะสมุย ซึ่งมีนักฟุตบอลอาวุโสเข้าร่วมแข่งขัน 8 ประเทศ โดยมี อังกฤษ, อิหร่าน, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, รวมอาเซียน AEC, สมุย ซิตี้, สยาม และ ไทยแลนด์ เข้าร่วมทำการแข่งขัน