happy on September 30, 2022, 11:55:20 AM
เปิดสมโภช “หอมนสิการ” แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


               นักแสดงบอลลีวูด “กากัน มาลิก” จากบทบาทเจ้าชายสิทธัตถะ พร้อมด้วย​ “โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์” เข้าร่วมงานพิธีสมโภช “หอมนสิการ” แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-ศาสนา ชมนิทรรศการ Journey to the Life of Buddha สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 23 พระองค์ พร้อมชมภาพปัก พระบรมโลกนาถ ศิลปะงานปักมือ 651,000 ฝีเข็ม โดยมีคุณดารณี สีโท รองประธานมูลนิธิ โนอิ้ง บุดด้า ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ วรรณภา ชินชูศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี ดร. ดวงวรรณ บุนนาค ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ.หอมนสิการ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันก่อน

บุคคลในภาพ (จากซ้าย - ขวา)

1.​ นางสุชีวา แสงเดือน
2.​ นางพรทิพย์ ตัณฑ์จยะ 
3.​ นางดวงวรรณ บุนนาค   
4.​ คคัน มลิก นักแสดงชาวอินเดีย จากบทบาทพระโคดมพุทธเจ้า 
5.​ วรรณภา ชินชูศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี
6.​ อัฐมา ชีวนิชพันธ์   
7.​ คุณดารณี สีโท รองประธานมูลนิธิ โนอิ้ง บุดด้า