happy on February 26, 2022, 08:36:47 PM
สแกนเนียส่งมอบรถบัสให้ผู้ประกอบการหจก.อยุธยานฤมิตร


               นายโจฮัน คลาสัน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด และหัวหน้างานด้านความยั่งยืน บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมกับนางสาวดวงใจ พงศ์ประเทืองสุข ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการงานขาย บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนในการส่งมอบรถบัสสแกนเนีย จำนวน 13 คัน มูลค่ากว่า 60 ล้านบาทอย่างเป็นทางการให้กับนายเอนก นฤมิตร กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยานฤมิตร (ที่ 3 จากซ้าย) และนางสาวอัมพร นฤมิตร ตัวแทนบริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยานฤมิตร (ที่ 8 จากซ้าย) ณ สำนักงานใหญ่ สแกนเนีย สยาม