happy on March 21, 2022, 09:46:36 AM
ชวนผู้มีจิตศรัทธารวบรวมปัจจัยจัดสร้างเมรุ ณ วัดศรีโพธาราม

อำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย


คุณธงชัย ถาแก้ว กำนันตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ประธานฝ่ายฆราวาสเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวบรวมปัจจัยจัดสร้างเมรุ ณ วัดศรีโพธาราม งบประมาณในการก่อสร้าง 1,800,000บาท ดำเนินการไปแล้ว 40% ยังขาดปัจจัยจำนวนมาก

สามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัด

เลขที่  674-82671-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงป่าเป้า


ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565

ติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หลวงพ่อทองคำ นิติสาโร 087-904-7556-082-183-6236