du_sit on March 31, 2020, 07:32:47 PM
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ ชนมพร ฟาร์ม สนับสนุนไข่ไก่ ให้แก่กำลังพล ตชด.


พลตำรวจโทณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พร้อมด้วย  พลตำรวจตรีมนัส ศิกษมัต  ผู้บังคับ,การคดีปกครองและคดีแพ่ง  พลตำรวจตรีธานี เกษจุโลม  ผู้บังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบไข่ไก่ จำนวน ๕,๐๐๐ ฟอง จาก ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย และ คุณ สักกนาท พรหมสมบัติ คณะผู้บริหารชนมพรฟาร์ม จ.นครปฐม เพื่อเป็นการสนับสนุนขวัญและกำลังใจ ให้แก่ ข้าราชการกำลังพล ตชด. ในห้วงวิกฤติโควิด ๑๙  ณ ห้องโถง อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ« Last Edit: April 12, 2020, 09:54:15 PM by du_sit »