happy on January 28, 2022, 01:09:50 AM
เจียไต๋ ผลักดันระบบทรัพยากรบุคคลสู่รูปแบบดิจิทัล
ด้วยโซลูชันคลาวด์ของออราเคิล

ผู้นำธุรกิจการเกษตรของไทยเลือกใช้โซลูชั่น Oracle Cloud HCM
ส่งเสริมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

กรุงเทพฯ 28 มกราคม 2565 - เจียไต๋ ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย เลือกใช้โซลูชันการบริหารจัดการบุคลากรผ่านเทคโนโลยีฟิวชันคลาวด์ของออราเคิล Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) เพื่อยกระดับกำลังผลิตและเสริมประสิทธิภาพของพนักงาน สอดคล้องตามเป้าประสงค์สู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในอนาคต

เจียไต๋มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน จึงได้ปรับระบบการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบใหม่ที่ช่วยผสานและรวบรวมระบบการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรบุคคล สร้างการตัดสินใจที่แม่นยำขึ้น รวมถึงประยุกต์การใช้งานให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละคน เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กลุ่มบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้


มนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด

“เจียไต๋มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนบนพื้นฐานของความยั่งยืนเสมอมา ไม่เพียงสำหรับเกษตรกรที่เป็นคู่ค้าของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนและสังคมด้วย และเพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต เราจึงปรับการบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์หลักของเรา” มนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าว “โซลูชัน Oracle Cloud HCM ไม่เพียงเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบอัตโนมัติผ่านการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้เกิดความก้าวหน้า ด้วยแพลตฟอร์มในการบริหารงานแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ทำให้พนักงานสามารถดำเนินการธุรกรรมด้านบุคคลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้บริษัทก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น เพื่อนำพาวงการเกษตรไปสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด”

โซลูชัน Oracle Cloud HCM ซึ่งติดตั้งและเดินระบบโดย​ Ginsight Technologyช่วยให้เจียไต๋สามารถวางแผน บริหารจัดการ และยกระดับประสิทธิภาพขั้นตอนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้โดยใช้แหล่งข้อมูลเดียวกันทั้งหมด


วัลลภา เปี่ยมนพเก้า ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศและผู้อำนวยการฝ่ายแอปพลิเคชัน ออราเคิล  ประเทศไทย

“ในปัจจุบัน การทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในระบบเอกสารแบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์การทำงานของพนักงานได้ โดยเฉพาะกับบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างเจียไต๋ เพราะถ้าบริษัทต้องการดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถให้มาร่วมงาน ต้องการเพิ่มกำลังการผลิต และสร้างการตัดสินใจที่แม่นยำ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องมีโซลูชันการบริหารจัดการแบบครบวงจร ซึ่งโซลูชัน Oracle Cloud HCM ช่วยให้เจียไต๋สามารถสร้างประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างมาก พร้อมกับการดูแลพนักงานได้ดียิ่งขึ้น” วัลลภา เปี่ยมนพเก้า ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศและผู้อำนวยการฝ่ายแอปพลิเคชัน ออราเคิล ประเทศไทย กล่าว

###

เกี่ยวกับเจียไต๋

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2464 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของเอเชีย ธุรกิจของเจียไต๋ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปสู่ปลายน้ำ โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เริ่มต้นตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คุณภาพ ปุ๋ย ผลิตภัณท์อารักขาพืช  เทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูก ไปจนถึงการส่งมอบผลิตผลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เจียไต๋เป็นหนึ่งในบริษัทรายแรกๆ ของไทยที่คิดค้นวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ไฮบริด  และยังมีศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร และมอบความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมีสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 แห่ง และบริษัทสาขาอีก 7 แห่งกระจายอยูทั่วภูมิภาคเอเชียและอเมริกา โดยมีพนักงานกว่า 1,300 คน

ที่เจียไต๋ เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม  มีความเป็นมืออาชีพ และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนของผู้คนทั่วทั้งภูมิภาค


เกี่ยวกับ จินไซท์ เทคโนโลยี"

จินไซท์ เทคโนโลยี คือ ผู้ให้บริการด้าน Digital HR และให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล รวมถึงติดตั้งระบบ Oracle Cloud HCM ให้แก่ องค์กรขั้นนำ ขนาดกลาง และขนาดย่อม ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่​
https://www.ginsighttech.com.

เกี่ยวกับ ออราเคิล

ออราเคิลนำเสนอชุดแอปพลิเคชันแบบครบวงจร พร้อมด้วยระบบคลาวด์ (Oracle Cloud) ที่มีโครงสร้างพื้นฐานระบบที่มั่นคง ปลอดภัย และทำงานด้วยระบบปฏิบัติการอัตโนมัติบนออราเคิลคลาวด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออราเคิล (NYSE:ORCL) สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.oracle.com

เครื่องหมายการค้า

Oracle, JAVA, MySQL ได้รับการจดเครื่องหมายการค้าภายใต้ออราเคิล คอร์ปอเรชัน
« Last Edit: January 28, 2022, 09:39:49 PM by happy »