happy on February 03, 2022, 12:01:48 AM
นายอินทร์จัดงานประกาศรางวัล Naiin Readers’ Awards 2021


                เสร็จสิ้นกันไปอย่างงดงามพร้อมภาพความประทับใจกับงานประกาศรางวัล Naiin​ Readers’ Awards 2021 คะแนนโหวตจากนักอ่านตัวจริง สู่สุดยอดหนังสือ BEST OF THE YEAR ที่ทางร้านนายอินทร์จัดขึ้น เพื่อมอบรางวัล ที่สุดของหนังสือแห่งปี ให้กับหนังสือที่ได้รับความนิยมจากนักอ่านตัวจริง เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์ ผลงานในการพัฒนาผลงานนิยายคุณภาพที่สร้างสรรค์ออกมาด้วยความทุ่มเท และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียน รุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อไป


                ความพิเศษของรางวัล Naiin Readers’ Awards 2021 ในครั้งนี้ ได้มีการขยายประเภทของ หนังสือเพิ่มขึ้นมาเป็น 9 สาขา เพื่อรองรับหนังสือให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับกระแสการตอบรับ จากนักอ่านอย่างดีเยี่ยม กลายมาเป็นผลโหวตจากผู้อ่านกว่า 20,000 ราย บนเว็บไซต์ naiin.com โดยมีหนังสือ ประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
      ●      รางวัลที่สุดของหนังสือนิยายไทยแห่งปี
      ●      รางวัลที่สุดของหนังสือนิยายแปลเอเชียแห่งปี
      ●      รางวัลที่สุดของหนังสือนิยายวายแห่งปี
      ●      รางวัลที่สุดของหนังสือนิยายแปลตะวันตกแห่งปี
      ●      รางวัลที่สุดของหนังสือ HOW TO ไทยแห่งปี
      ●      รางวัลที่สุดของหนังสือ HOW TO แปลแห่งปี
      ●      รางวัลที่สุดของหนังสือมังงะ และ ไลท์โนเวลแห่งปี
      ●      รางวัลที่สุดของหนังสือสำหรับเด็กแห่งปี
Most Popular by Naiin Team

                โดยรางวัล Most Popular by Naiin Team ร่วมโหวตโดยทีมงานร้านนายอินทร์เป็นรางวัลสำหรับ หนังสือที่มียอดขายดี  มีกระแสหน้าร้าน และมีลูกค้าตามหามากที่สุดในปี 2021

                จากความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นในครั้งนี้  นับเป็นการตอกย้ำบทบาทของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ในการเป็นผู้นำในการสร้างและเป็นตัวแทนนำพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม และมั่นใจได้ว่างานประกาศรางวัล Naiin Readers’ Awards 2021 นี้ ได้สร้างจุดหมายสำคัญให้เกิดขึ้น ในวงการหนังสือในประเทศไทย และหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างกำลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานหนังสือ และ บุคลากรในวงการหนังสือทุกท่านให้มีกำลังใจและสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป